Odstoupení od smlouvy

Prodávající:

Zdeněk Řoutil

IČ: 76045048

DIČ: CZ8606064984

se sídlem: Litohoř 60, 675 44 Litohoř

email: info@styleforhome.cz

telefon: +420 773 657 999

www.styleforhome.cz

 

 

Kupující:

Jméno a příjmení:      ……………………………………

nar.:                         ……………………………………

bytem:                      ……………………………………

 

 

Níže podepsaný kupující tímto v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

odstupuje v zákonné lhůtě čtrnácti dnů od celé/části kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím na základě

objednávky č.: …………………………… ze dne …………………………………………

 

 

V případě odstoupení pouze od části kupní smlouvy, specifikujte prosím zboží, jehož se vrácení týká:

  •  …………………..........…………………… za cenu …………………………………. Kč
  •  …………………..........…………………… za cenu …………………………………. Kč
  •  …………………..........…………………… za cenu …………………………………. Kč
  •  …………………..........…………………… za cenu …………………………………. Kč

 

Kupní cenu v celkové výši ………………………….. Kč včetně DPH požaduji vrátit na bankovní účet

 

č…………………………………………….

 

 

Dne ……………………………. v …………………………………………………………

 

 

 

………………………………….

Podpis kupujícího

 

 

*Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité a bez jakýchkoliv poškození.