Odstoupení od smlouvy

Prodávající:

Zdeněk Řoutil

IČ: 76045048

DIČ: CZ8606064984

se sídlem: Litohoř 60, 675 44 Litohoř

email: info@styleforhome.cz

telefon: +420 773 657 999

www.styleforhome.cz

Kupující:

Jméno a příjmení:      ……………………………………

nar.:                         ……………………………………

bytem:                      ……………………………………

Níže podepsaný kupující tímto v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuje v zákonné lhůtě čtrnácti dnů od celé/

části kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím na základě objednávky č.: …………………………… ze dne …………………………………………

V případě odstoupení pouze od části kupní smlouvy, specifikujte prosím zboží, jehož se vrácení týká:

  •  …………………..........…………………… za cenu …………………………………. Kč
  •  …………………..........…………………… za cenu …………………………………. Kč
  •  …………………..........…………………… za cenu …………………………………. Kč
  •  …………………..........…………………… za cenu …………………………………. Kč

Kupní cenu v celkové výši ………………………….. Kč včetně DPH požaduji vrátit na bankovní účet č…………………………………………….

Dne ……………………………. v …………………………………………………………

………………………………….

Podpis kupujícího